Ouderen

Ambulante behandeling, psychotherapie & advies

 

Doelgroep

 

Het ouderenteam richt zich op volwassenen +60 voor

 
 • individuele en groepstherapie
 • psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling
 • groepsaanbod voor cliënten en mantelzorgers (ACT-groep 60+ : 'Uw leven in eigen handen' - folder) - START VOLGENDE REEKS : voorjaar 2021 
 

 

 

Locatie

 

Behandelingen vinden in principe in het CGG plaats.  In sommige gevallen kan outreachend of in woonzorgcentra gewerkt worden.

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

Gespecialiseerd aanbod ten aanzien van woonzorgcentra en andere hulpverleners in de ouderenzorg

 

Op vraag van een woonzorgcentrum biedt het ouderenteam van het CGG Vlaams-Brabant Oost een aanbod op maat ter ondersteuning van de zorgverlenende teams en van de verantwoordelijke. Het doel is hulpverleners helpen om signalen van een ontwikkelende problematiek te herkennen en om hen beter te leren omgaan met ouderen met psychische problemen.

 

In dit aanbod zit zowel vorming, supervisie, casusbespreking, consult of coachen.

   
 

Enkele voorbeelden:

 
 • Pakket: Preventie van depressie in WZC
 • Vorming: Depressie bij ouderen
 • Vorming: Dementie : welke vormen bestaan er en hoe gaan we hier in de zorg mee om?
 • Vorming: Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
 • Vorming: Rouw bij ouderen 
 • Vorming: Omgaan met ouderen met een psychiatrische problematiek
 • Vorming: Motiverende gespreksvoering
 • Vorming: Beïnvloeden van probleemgedrag bij ouderen
 • Vorming: Communicatie met families in WZC
   
 

Tarieven dienstverlening

  * eenmalig: advies, coaching, consult, intervisie standaardtarief: €150 per uur - reductietarief: gratis
   
  * vorming, traject op maat standaardtarief: €150 euro per uur - €400 per dagdeel - €750 per dag
                                                                                                           reductietarief: €75 per uur - €200 per dagdeel - €375 per uur
 

 

  * nazorg: coaching standaardtarief: €150 per uur - reductietarief: €60 per uur