Volwassenen

Ambulante behandeling, psychotherapie & advies

 

Doelgroep

 

De volwassenenteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost richten zich op volwassenen (van 18 tot 60 jaar) met emotionele, relationele, psychische en/of psychiatrische problemen, verwerkingsproblemen, depressieve klachten of verslavingsproblemen.

   
 

Aanbod

 

De behandeling of therapie kan verschillende vormen aannemen

 
  • individuele therapie
  • gesprekken samen met de partner
  • gesprekken met het hele gezin
  • groepstherapie
  • psychiatrisch consult, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling
   
 

Eerste gesprekken

 

Tijdens de 'intake' vormt de therapeut zich samen de cliënt een beeld van de problemen, van de context waarin ze zich voordoen en van de verwachtingen.  De 'intake' leidt tot een gezamenlijk plan: hoe er verder gewerkt zal worden, met wie, met welke frequentie en duur, met welk doel...

De therapeut informeert de cliënt over de cliëntbijdrage.

   
 

Duurtijd

 

De duur van de therapie kan variëren van enkele weken tot enkele maanden of zelfs jaren. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals, bijvoorbeeld, de ernst en de omstandigheden van de problematiek en de tijd die de cliënt voor de behandeling kan vrijmaken. De mate waarin de cliënt, de therapeut en alle betrokkenen tot een goede samenwerking komen, is ook belangrijk.

  Als de cliënt of de therapeut vindt dat de doelstellingen voldoende bereikt zijn, wordt over de beëindiging van de therapie gepraat. Het verdient de voorkeur dat deze in onderling overleg wordt afgesloten. De 'afronding' bevat zowel een terugblik als een vooruitblik. Zij kan soms verschillende sessies in beslag nemen, soms met een wat langere tussentijd.
   
 

Dossier

 

Zoals wettelijk verplicht legt de therapeut voor elke cliënt een persoonlijk dossier aan. De regels over beroepsgeheim, de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet op de patiëntenrechten zijn hierop van toepassing. De therapeut geeft hierover graag meer informatie.

  Het CGG levert geen attesten af die niet overeenkomen met de realiteit.