Vroeginterventie heeft als doel om vroegtijdig in te grijpen op een moment dat er wel al tekenen en signalen zijn van potentieel problematisch middelengebruik maar wanneer er nog geen diagnose is gesteld en er ook nog geen hulpvraag is.

  

 

 • Alcohol de baas - folder


  5 groepssessies voor volwassenen die willen stilstaan bij het eigen alcoholgebruik • Brochure alcohol en drugs op de werkvloer 


  Onder  het motto "spoel problemen rond alcohol en drugs op de werkvloer niet door" ontwikkelde de preventiewerking van CGG Vlaams-Brabant Oost in overleg met verschillende organisaties in de sociale economie en met steun van de provincie Vlaams-Brabant een brochure met daarin concrete handvatten over de aanpak van functioneringsproblemen op de werkvloer. Via sprekende casussen en mogelijke reacties wordt dit verder uitgewerkt.

    

   

     

 

 
 • Een brochure voor leidinggevenden binnen de sociale economie die te maken hebben met functioneringsproblemen door alcohol- en ander druggebruik. Om de brochure te promoten en te gebruiken binnen organisaties sociale economie bestaat er een uitgewerkt aanbod. Tijdens een korte vorming krijgen leidinggevenden een aantal tips aangereikt, worden een aantal fabels ontkracht, wordt met de brochure aan de slag gegaan en oefenen ze via casussen vaardigheden in.

 •  
           
    Kostprijs brochure: €10 per brochure, vanaf 10 exemplaren €5 per brochure    
    te bestellen via: preventieTAD@cgg-vbo.be