Opleiding en vorming

Gespecialiseerde vorming 'Geestelijke Gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme'

In 2010 ging de interfacultaire gespecialiseerde vorming 'psychotherapie met mensen met een verstandelijke beperking' van start. Deze vorming, georganiseerd door het CGG Vlaams-Brabant Oost in samenwerking met verschillende partners, geeft psychotherapeuten uit verschillende denkkaders een basis om integratief therapeutisch aan de slag te gaan met mensen met een verstandelijke beperking. Deze vorming werd in 2011 geëvalueerd, uitgebreid en structureel verankerd in de KU Leuven als permanente vormingsmodule 'Geestelijke Gezondheid bij mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme'

Meer informatie? surf naar de website...

 

BANABA GGZ

De nieuwe opleiding Bachelor na Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg ingericht door de KHLeuven kwam tot stand in nauwe samenwerking met het CGG Vlaams-Brabant Oost. Sinds de opstart in 2009 werden niet minder dan 20 verschillende lectoren van het CGG Vlaams-Brabant Oost ingeschakeld. Meer informatie?  surf naar de website...

 

Stages

Jaarlijks lopen artsen - specialist in opleiding voor psychiatrie stage in het CGG Vlaams-Brabant Oost. Het CGG biedt eveneens stageplaatsen aan klinisch psychologen, maatschappelijk werkers en studenten uit de BANABA GGZ en staat open voor vrijwilligers die therapeutische ervaring wensen op te doen in het kader van een therapie-opleiding.