Halensebaan 49B, 3290 Webbekom-Diest

 

Verantwoordelijke arts team volwassenen en ouderen: Hendrik BRYON

Verantwoordelijke arts team kinderen en jongeren: Stijn UMANS

Team volwassenen en ouderen

folder
 

medische functie

secretariaat

 
  Hendrik BRYON (psychiater) Bernadette RAYMAEKERS             
  Knut KETELERS (volwassenen- en ouderenpsychiater) Patricia WOUTERS  
     

 

psychotherapeutische functie

bereikbaarheid

  Ann FRANSEN (klinisch psycholoog) maandag tot donderdag:

09.00 - 12.30 uur
14.00 - 16.30 uur

  Monique SALEMANS (maatschappelijk werker)  

 

  Micheline VAN DIEST (maatschappelijk werker)

 

  Inge VANDEREYCKEN (klinisch psycholoog)  vrijdag:  09.00 - 12.30 uur
14.00 - 15.00 uur   
  Ann VEULEMANS (maatschappelijk werker)

 

 
       
    wegbeschrijving  
 

 

   

Team kinderen en jongeren  

   
folder contact  
 

medische functie

 telefoon  013 31 25 84
  Stijn UMANS (psychiater)  fax  013 32 76 97
     e-mail diest@cgg-vbo.be
 

psychotherapeutische functie

   
  Elke MAES (klinisch psycholoog)    
  Ann VEULEMANS (maatschappelijk werker)    
       
       

Specifiek aanbod

   
 

assertiviteitstraining (jong)volwassenen vanaf 18 jaar - folder

tarieven 

 
  Ann VEULEMANS en Micheline VAN DIEST psychiater:  volgens RIZIV-tarieven 
       
    therapeut:  11 euro per individueel of groepsgesprek (of 4 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming = RVV, voorheen omniostatuut)
 

groepsaanbod omgaan met depressie - folder

   
  Micheline VAN DIEST en Ann VEULEMANS Wanneer het echt niet mogelijk is om een afspraak na te komen, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen, dit ten laatste twee volledige werkdagen op voorhand. Zo kan de voor u vrijgehouden tijd iemand anders ten goede komen en vermijdt u een administratieve bijdrage die overeenkomt met de kostprijs van uw consultatie.
       
       
 

psychotherapie voor studenten                                     

buddywerking

 
  Monique SALEMANS  Mariella BLEVI - 0471 80 41 26
     
 

VDIP - vroege detectie en interventie psychische/psychiatrische stoornissen - info

 
   

Nele DE VRIENDT, Ann FRANSEN, Els JEURISSEN, Joyce VAN DEN MEERSSCHAUT, Lore VREBOS

 
     
 

Kom Binnen - psychotherapie voor minderjarige personen

met een verstandelijke beperking en psychische problemen

(regio Diest-Tienen-Aarschot) - folder  

 
  Elke MAES  
     
 

outreachfunctie Woon- en Zorgcentra (ouderen)

 
  Micheline VAN DIEST