Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven

  

 

 
Verantwoordelijke arts team kinderen en jongeren: Birgit ROOSENS

 

Team kinderen en jongeren 

folder
 

medische functie

secretariaat

 
  Birgit ROOSENS (kinderpsychiater) Vera MONFORT   
  Catherine VAN DE PUTTE (kinderpsychiater) Vicky TUTELEERS  
  Jakob VERSTEELE (arts-specialist in opleiding)  

       
 

psychotherapeutische functie

bereikbaarheid

 

  Eva MAES (klinisch psycholoog) maandag tot donderdag:

09.00 - 12.30 uur

14.00 - 16.30 uur 

  Martine SUCAET (klinisch psycholoog)  

 

  Ria VAN LAER (klinisch psycholoog) vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

14.00 - 15.00 uur

  Kristel VEKEMAN (klinisch psycholoog) wegbeschrijving

 

  Gert VITS (klinisch psycholoog)

 

 
  Marijke WAES (maatschappelijk werker)

contact


    telefoon 016 85 79 78
    e-mail leuven-kj@cgg-vbo.be
       
       
       

Specifiek aanbod 

tarieven

 
 

Moeder-Babywerking - preventieve interventie voor moeders
met psychische problemen en hun baby - folder

psychiater:
therapeut:

volgens RIZIV-tarieven

11 euro per individueel of groepsgesprek (of 4 euro voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming = RVV, voorheen omniostatuut)

  Martine SUCAET, Ria VAN LAER  
    Wanneer het echt niet mogelijk is om een afspraak na te komen, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen, dit ten laatste twee volledige werkdagen op voorhand. Zo kan de voor u vrijgehouden tijd iemand anders ten goede komen en vermijdt u een administratieve bijdrage die overeenkomt met de kostprijs van uw consultatie.
 

groepstherapie voor kinderen met een verlieservaring - folder

 
  Martine SUCAET    
     
 

groepstherapie voor jongeren uit de 2°graad SO 

 
  Marijke WAES  
     
 

ouderschapsbegeleiding - folder

 
  Marijke WAES